Menu Sluiten

Onze werking

Wat we doen

We bezorgen jaarlijks honderden voedselpakketten aan Vlamingen in nood. We doen dat het hele jaar door maar vooral rond Kerstmis. Dat is immers de periode waarin mensen met familie en vrienden samenkomen om gezellig te feesten en eens goed te eten. Er zijn echter, en jammer genoeg steeds meer, Vlamingen die zozeer in armoede zitten dat ze zich dat niet kunnen veroorloven. Daarom organiseren we de jaarlijkse kerstpakkettenactie om ook die mensen wat feestvreugde te bieden.

We steunen Vlaamse verenigingen die getroffen worden brand- en waterschade, vandalisme en ander onheil.

We helpen Vlaamse families in financiële moeilijkheden. We doen dat meestal met renteloze leningen om bepaalde kosten te kunnen betalen. In uitzonderlijke omstandigheden geven we rechtstreekse financiële steun in de vorm van het betalen van facturen voor essentiële noden en diensten. Die steun is altijd beperkt in de tijd.

We nemen boetes, gerechts- en advocaatkosten van Vlaamse activisten die vervolgd worden omwille van verantwoorde politieke acties voor onze rekening.

We beschikken over hulpploegen die dadelijk hulp kunnen bieden wanneer Vlamingen in de problemen komen door ongevallen, brand of rampen.

We hebben enkele vrijwilligers met een kwalificatie in zorg of hulpverlening die hun diensten ter beschikking stellen van mensen die dat nodig hebben maar er niet kunnen voor betalen.

Wat we niet doen

We zamelen geen oude meubels, toestellen, kleren en dergelijke in. We beschikken niet over de nodige ruimte om dat alles op te slaan en we hebben ook niet de mensen om alles na te zien en eventueel in orde te zetten.

We helpen Vlamingen in echte nood met klusjes, verhuis, vervoer of op andere manieren maar we zijn geen klusjesdienst, verhuisfirma of taxibedrijf.

Onze werking toegelicht