Menu Sluiten

Bijdragen

Als je iets wil doen voor Vlamingen in nood, kan je op verschillende manieren bijdragen: een financiële bijdrage storten, als vrijwilliger zelf af en toe de handen uit de mouwen steken of ons op sociale media en in je omgeving aanbevelen. Je kan je hier alvast aanmelden als sympathisant van Huizen van Vlaamse Solidariteit. Dan krijg je onze jaarlijkse bedelbrief en indien gewenst af en toe wat informatie over onze werking.

Laat solidariteit onder Vlamingen geen ijdel woord zijn!

Een financiële bijdrage storten

Door een financiële bijdrage te storten op onderstaand rekeningnummer, kan je ons steunen om hulp te bieden aan het eigen volk. Er zijn ook sympathisanten die ons steunen via een doorlopende opdracht of met een kleine maandelijkse storting. We waarderen elke bijdrage. Wie het kleine niet begeert, is het grote niet weerd.

Het grootste deel van onze werkingsmiddelen komt uit rechtstreekse stortingen en giften. Daartoe sturen we elk jaar in de periode van Allerheiligen een bedelbrief naar al onze contacten in de Vlaamse beweging. Gelukkig kunnen we telkens weer rekenen op de solidariteit van die mensen.

BE56 9792 3976 3288
BIC ARSPBE22

Een actie steunen of organiseren

Elk jaar verkopen onze militanten peperkoeken hartjes: binnen de kring, aan familie en vrienden, op lokale markten en op talloze feestjes, recepties en bijeenkomsten. De verkoop van de hartjes wordt vaak gecombineerd met het aanbieden van andere zaken als de stijlvolle kaptruien of onze fluo hesjes met opschrift “Een hart voor eigen volk”.

Je kan ook zelf met je vereniging een opbrengstactiviteit organiseren ten voordele van Huizen van Vlaamse Solidariteit.

Meewerken als vrijwilliger

Ben je zelf bereid bij gelegenheid mee te werken aan onze solidariteitsactie, neem dan zeker contact. We geven je dan een seintje als er hulp nodig is, nog steeds zonder verplichting uiteraard. De sfeer en de kameraadschap onder onze vrijwilligers is alvast fantastisch! Alleen al daarom zou je het doen.

We hebben vrijwilligers nodig voor het samenstellen en verdelen van de voedselpakketten, om mensen op regelmatige basis te bezoeken om te zien of alles in orde is en om mee te helpen in geval van ongevallen, brand of rampen.

Een grote behoefte is er ook aan vrijwilligers uit de hulpverlening, juristen en allerlei vakmensen die onze mensen gratis of tegen een sociaal tarief willen bijstaan.

Om je aan te melden of voor meer informatie, kan je het secretariaat contacteren via:
info@huizenvanvlaamsesolidariteit.org

Materiaal schenken of ter beschikking stellen voor onze hulpploegen

Dat gaat dan om dompelpompen, verlengkabels, kuismateriaal en dergelijke.

Ons aanbevelen

Hoe meer mensen ons kennen hoe beter. Zeker als je mensen kent die de middelen hebben en ervoor open staan om anderen te steunen maar die bijvoorbeeld twijfels hebben of hun geld wel goed terecht zal komen, kan je Huizen van Vlaamse Solidariteit zonder aarzelen aanbevelen.