Menu Sluiten

Hulpverlening en ondersteuning

Op deze pagina bespreken we enkele organisaties die hulp verlenen en mensen in moeilijkheden en hun omgeving ondersteunen.

Similes

Deze organisatie ondersteunt familie en naasten van mensen met psychische problemen. Met naasten bedoelt men dan onder meer vrienden, collega’s en buren. Zij organiseren overal in Vlaanderen en Brussel informatieavonden, gespreksbijeenkomsten en training voor familieleden van psychisch kwetsbare mensen.

Wanneer mensen kampen met psychische problemen heeft dat ook een weerslag op hun omgeving. Similes probeert hen samen te brengen en te ondersteunen om hun familielid of vriend te kunnen helpen. Er wordt ook aandacht besteed aan het zorgen voor zichzelf.

Similes heeft zelfs vrijwilligers die een opleiding bewindvoering genoten hebben. Vaak is een bewindvoerder een advocaat of iemand uit de familie van de hulpvrager. Advocaten zijn meestal duur en niet altijd gemakkelijk toegankelijk, iemand uit de familie kan dan weer gevoelig liggen, daarom kan een neutrale vrijwiller uit een organisatie als Similes een oplossing bieden.

Voor meer informatie kan je terecht op de webstek van Similes:
https://nl.similes.be

Hotspot Handicap Provincie Antwerpen

Het is als (ouder van een) persoon met een beperking niet gemakkelijk de weg te vinden naar de juiste ondersteuning. In de Hotspot, een plaats van verbinding, geven vier gespecialiseerde organisaties in samenwerking met bredere welzijnspartners, antwoorden op alle handicapspecifieke vragen.

Men kijkt hier hoe men je verder kan helpen met het aanbieden van informatie, met een eenmalig adviesgesprek, een korte begeleiding,  een groepsaanbod, specifieke trajecten op maat of een doorverwijzing naar een andere hulpverlener.

De medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim,  de gesprekken zijn vrijblijvend en discreet. De eerste ondersteuning in de hotspot is gratis !

Hotspot heeft locaties in Antwerpen, Mechelen, Turnhout en Brasschaat.

Meer info vind je op de webstek van Hotspot:
https://hotspothandicapantwerpen.be