Menu Sluiten

Startpagina

Huizen van Vlaamse Solidariteit (HVS) is de sociale werking van Voorpost. Het is een Vlaams sociaal project van en voor eigen volk en zou niet kunnen bestaan zonder de steun van Vlaamsgezinde mensen, verenigingen en bedrijven.

Terwijl onze overheid vooral aandacht en middelen lijkt te besteden aan het bestrijden van armoede in het buitenland en van buitenlandse armoede die haar weg naar ons land gevonden heeft, blijven onze eigen mensen die in armoede verzeilen vaak – en soms letterlijk – in de kou staan. Die mensen, die niet of onvoldoende kunnen rekenen op steun van de overheid en sociale zekerheid, helpen we in de mate van het mogelijke met Huizen van Vlaamse Solidariteit.

We werken volledig met onbetaalde vrijwilligers. Zowel de permanente medewerkers als de gelegenheidsvrijwilligers werken volledig gratis. Bij ons blijft niets aan de vingers plakken, elke euro komt onze doelgroep ten goede. De rekeningen en boekhouding van Voorpost en Huizen van Vlaamse Solidariteit zijn ook strikt gescheiden.

Op deze webstek vind je informatie over onze werking, hoe je zelf eventueel kan bijdragen en wie waarvoor beroep op ons kan doen. Heb je toch nog vragen, aarzel dan niet ons te contacteren.